0

John Stewart Mill vs. Evropská centrální banka

BERKELEY – Jedno z nepěkných tajemství ekonomie je, že neexistuje nic jako „ekonomická teorie“. Jednoduše neexistují žádné skálopevné principy, o něž by člověk mohl opřít výpočty osvětlující ekonomické pochody v reálném světě. Toto omezení ekonomických znalostí bychom neměli pouštět ze zřetele právě teď, když celosvětové nutkání k fiskální šetrnosti řadí nejvyšší rychlost.

Kupříkladu biologové na rozdíl od ekonomů vědí, že každá buňka funguje v souladu s instrukcemi k syntéze proteinů, vepsanými do její DNA. Chemici vycházejí z toho, co jim Heisenbergův a Pauliho princip, doplněné o třírozměrnost prostoru, říkají o stabilním uspořádání elektronů. Fyzici se opírají o čtyři základní přírodní síly.

Ekonomové nic takového nemají. „Ekonomické principy“, na nichž stojí jejich teorie, jsou podvod – nejde o elementární pravdy, ale o pouhé knoflíky, s nimiž člověk kroutí a otáčí tak, aby z analýzy vyšly „správné“ výsledky.

„Správnost“ výsledků závisí na tom, kterým ze dvou typů ekonomů jste. První typ se přiklání, z neekonomických a nevědeckých příčin, k určitému politickému názoru a ke skupině politických spojenců a otáčí a šteluje své předpoklady tak dlouho, dokud z nich nevyplynou důsledky vyhovující jejich názoru a spojencům. Druhý typ bere zdechlinu dějin, vhodí ji do kotle, rozdmýchá oheň a pořádně ji podusí s nadějí, že z kostí vyčte ponaučení a odvodí principy, jimiž by se řídili voliči, úředníci a politici naší civilizace na klopotné cestě k utopii.