Ukrajina a krize mezinárodního práva

NEW YORK – Postup Ruska na Ukrajině představuje vážné a nebezpečné porušení mezinárodního práva. Ukrajina v roce 1994 souhlasila, že se vzdá jaderných zbraní, jež zdědila po Sovětském svazu, výměnou za slavnostní závazek Spojených států, Velké Británie a Ruska, že budou chránit ukrajinskou územní celistvost a svrchovanost. Rusko teď slib porušilo, čímž nejenže poškodilo Ukrajinu, ale také podkopalo mezinárodní právní rámec bránící šíření jaderných zbraní.

Nezmění-li Rusko kurz, což se v dohledné době nezdá pravděpodobné, globální důsledky budou dozajista vážné. USA a Evropská unie zavedou sankce, oslabí ruské hospodářství a světovou ekonomiku – a rozdmýchají další pnutí a nacionalismus. Chyby na jedné či druhé straně by mohly vyústit v násilnou katastrofu. Stačí si připomenout kolotoč nabubřelosti a špatného odhadu, který na rok přesně před stoletím vedl k propuknutí první světové války.

Ukrajinská krize je děsivá sama o sobě, avšak nesmíme přehlížet obecnější lhostejnost k mezinárodnímu právu během posledních let. Aniž bychom snižovali závažnost současných kroků Ruska, měli bychom si uvědomit, že k nim dochází v kontextu opakovaného porušování mezinárodního práva ze strany USA, EU a NATO. Každé takové porušení podrývá křehkou stavbu mezinárodního práva a vyvolává riziko, že uvrhne svět do války všech proti všem, ignorující právo.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/e4WR9HD/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.