Jak zkrotit Leviatana

STANFORD – Úspěšná společnost potřebuje, aby efektivní a dostupná vláda vykonávala své nezbytné funkce dobře, což mimo jiné předpokládá dostatečné příjmy na financování těchto funkcí. Vláda, která se stane příliš velkou, centralizovanou, byrokratickou a drahou, však značně poškozuje soukromou ekonomiku tím, že rozleptává iniciativu a zodpovědnost jednotlivce, vytěsňuje soukromé investice, spotřebu a dobročinnost a kvůli vysokým daňovým sazbám poškozuje stimuly. Zároveň hrozí, že přestane plnit nezbytné vládní funkce, jako je obrana. Takto lze v kostce popsat dnešní Evropu, přičemž Amerika není o mnoho pozadu.

Nedávná smrt Jamese M. Buchanana, otce ekonomie veřejné volby, je dobrým důvodem zamyslet se nad těmito moudrými varováními. Buchanan obdržel v roce 1986 Nobelovu cenu za to, že do studia vlády a chování vládních představitelů vnesl stejné rigorózní analýzy, jaké ekonomové dávno předtím aplikovali na soukromé ekonomické rozhodování. Buchanan dospěl k závěru, že prosazování vlastních zájmů ze strany politiků nevyhnutelně vede ke slabým výsledkům.

Jeho analýza byla v příkrém rozporu nejen s tezí Adama Smitha, že sledování vlastních zájmů vede působením jakési „neviditelné ruky“ k žádoucím společenským výsledkům, ale také s převládajícím přístupem k politické analýze, který pokládá vládu za cosi jako laskavého plánovače uplatňujícího na selhání trhu učebnicová „řešení“.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/wIZGyu7/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.