leonard94_Mustafa HassonaAnadolu via Getty Images_gaza Mustafa Hassona/Anadolu via Getty Images

De globale følgene av krigen mellom Israel og Hamas

WASHINGTON D.C. – Det er igjen krig i Midtøsten. Nesten en måned etter Hamas-krigernes voldelige angrep, fortsetter Israels militære gjengjeldelse med en stadig mer intensiv bakkeoffensiv i Hamas-kontrollerte Gaza. For mennesker som lever i Israel eller som har familie der – som meg – er dette en dypt personlig krise. Samtidig identifiserer mange mennesker rundt om i verden seg med de tusenvis av palestinere som har blitt drept av israelske luftangrep. Men utover de personlige forbindelsene, er dette også en geopolitisk krise, som muligens har enda mer dyptgripende og vidtrekkende globale følger enn krigen i Ukraina.

De mest umiddelbare følgene vil merkes i Midtøsten. I årevis har Israels statsminister Benjamin Netanyahu ført en politikk basert på visse villfarelser – en illusjon som nå har blitt knust. Den største av disse feiloppfatningene var forventningen om at Israel kunne normalisere relasjonene til den arabiske verden uten å gripe fatt i det palestinske spørsmålet, som han tilsynelatende trodde ville forsvinne av seg selv, men som viste seg å være ren ønsketenkning.

Nå har det blitt umulig å ignorere palestinernes sak. Uansett utfall av offensiven i Gaza, vil Israel måtte foreta en seriøs selvransaking og muligens revurdere sin strategi med tanke på den døende fredsprosessen i Midtøsten. Saudi-Arabia var i ferd med å normalisere relasjonen til Israel. Men nå vil nok landet kreve visse innrømmelser på vegne av palestinerne før de er villige til å fortsette prosessen så de ikke pådrar seg harme fra egen befolkning og befolkningen i den muslimske verdenen for øvrig.

https://prosyn.org/Rd9syJvnb