Demokratický imperativ islámu

Zvolení Mahmúda Abbáse v Palestině a blížící se volby v Iráku plánované na 30. ledna postavily do popředí celosvětové agendy otázku slučitelnosti islámu s demokracií. Přední šíitský teolog šajch Dija al-Šakarčí zastává názor, že demokracie je s islámem nejen slučitelná, ale je pro něj i nezbytná.

V posledních 25 letech hraje islám nejen v islámském světě stále vlivnější roli v politice, přičemž politický islám se často vyjadřuje prostřednictvím radikalismu a teroru. Muslimové a nemuslimové se ne vždy shodují v otázce, do jaké míry je to slučitelné s opravdovým islámem.

Chápání islámu se do značné míry liší mezi vroucími, umírněně zbožnými a nevšímavými muslimy, stejně jako mezi islámskými učenci, politickými stranami a organizacemi. Dokonce i západní experti a kritici islámu zastávají odlišná stanoviska. Celkově existují dva vzájemně si odporující obrazy islámu: mírumilovný islám, který je připraven k dialogu a spolužití, a fundamentalistický islám, jenž je militantní, a dokonce i teroristický.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/e1SRZae/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.