0

Irsko musí vystoupit z EU

KODAŇ – Irsko by mělo prokázat zbytku Evropy laskavost a vystoupit z Evropské unie. Podle všeho je to jediné smysluplné řešení situace vzniklé v důsledku irského odmítnutí Lisabonské smlouvy. Irové vytvořili sami sobě problém. Neměli by dopustit, aby se z něj stal problém i pro ostatní.

Bylo by smutné přijít v rodině EU o veselé lidi ze „smaragdového ostrova“. Ještě smutnější by však bylo, kdyby kvůli irskému „ne“ zůstali na holičkách všichni ti, kdo si chtějí díky evropské integraci zajistit stejné výhody, jaké umožnily prosperitu Irům.

Rozšiřování EU nemůže pokračovat bez mnoha praktických a pragmatických prvků zakotvených v Lisabonské smlouvě. A proces rozšíření je nejvýznamnějším úsilím, které EU až dosud vyvinula, včetně zavedení eura.

Unie již přijala země, jimž je třeba věnovat obrovskou pozornost – a další klepou na dveře. I ony chtějí dohnat ty, které během studené války prosperovaly ve svobodě, a v zájmu spravedlnosti by tuto příležitost měly dostat. Rozšíření by navíc mělo být pokládáno za významný prvek evropské bezpečnostní politiky, který pomáhá zemím s teprve nedávno zavedenými demokratickými poměry zajistit domácí stabilitu a dává jim sílu k boji s vnějšími tlaky.