kaberuka10_Louise GubbCorbis via Getty Images_malaria prevention Louise Gubb/Corbis via Getty Images

Investeren in de gezondheid van Afrika

KIGALI – Nog niet zo lang geleden was de diagnose Hiv een doodvonnis. Aids, samen met tuberculose en malaria, doodde miljoenen mensen en overweldigde de gezondheidsstelsels wereldwijd – vooral in Afrika. Maar de wereld kwam samen en vocht terug. Het Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria, opgericht in 2002, is een succesverhaal zonder weerga. Door samenwerking tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden, de particuliere sector, het maatschappelijk middenveld en de getroffen gemeenschappen zijn vierenveertig miljoen levens gered en is het sterftecijfer door deze drie ziekten samen met meer dan de helft gedaald.

https://prosyn.org/thudP3Lnl