Mezinárodní spravedlnost podporuje spravedlnost národní

V posledních letech začal mezinárodní systém spravedlnosti podrývat staré pořádky tyranů a krutovládců. Donedávna mohli páchat zločiny beztrestně, násilím si podrobujíc národní soudní systém v zemi. Nyní však byly vytvořeny mezinárodní tribunály pro válečné zločiny pro Rwandu a bývalou Jugoslávii, národní soudy obvinily despoty z dalších zemí a zanedlouho bude ustanoven i stálý Mezinárodní kriminální soud.

Přesto je mezinárodní spravedlnost napadána pro elitnost a nedemokratičnost. Kritikové si stěžují, že národní spravedlnost , která vyrostla na domácí půdě, je postupně nahrazována vzdáleným, neodpovědným mezinárodním tribunálem. Hanobíce nový legální imperialismus, se ptají, proč by měli zahraniční perzekutoři kriticky rozhodovat o spravedlnosti, týkající se zemí, se kterými nemají žádnou osobní spojitost.

Zkušenost z nedávné doby ovšem ukazuje, že mezinárodní spravedlnost , daleko od toho, aby vytlačovala národní právo, začíná urychlovat národní trestní stíhání, posilujíc spíše než zastupujíc místní snahy.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/dpbHQsN/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.