stiglitz304_STEFANI REYNOLDSAFP via Getty Images_imf STEFANI REYNOLDS/AFP via Getty Images

Het IMF loopt nog steeds achter op de tijd als het gaat om kapitaalcontroles

GENÈVE – Het herziene beleidskader van het Internationale Monetaire Fonds voor het beheer van grensoverschrijdende financiële stromen, dat vorige maand door de Raad van Bestuur is goedgekeurd, verruimt de omstandigheden waaronder landen de instroom van kapitaal kunnen beperken. Helaas worden de handen van de landen ook weer te zeer gebonden en wordt er geen rekening gehouden met de talloze reële situaties waarin het door het IMF gegeven advies al dan niet passend is. Terwijl volatiele kapitaalstromen al een voortdurende uitdaging vormen voor veel opkomende en zich ontwikkelende economieën, zal het IMF-beleidskader de mogelijkheden van landen om hun sociale doelstellingen te bereiken beperken en kan het uiteindelijk de wereldeconomie minder stabiel maken.

Het vorige IMF-beleidskader, dat in 2012 werd goedgekeurd en bekend staat als de ʻInstitutional Viewʼ (IV), stelde dat controle op de kapitaaluitstroom alleen legitiem was wanneer een land zich in een crisissituatie bevond, en dat controle op de instroom alleen als laatste redmiddel mocht worden gebruikt wanneer het land te maken had met een sterke toename van buitenlands geld. De IV was een politiek compromis, dat de diepe kloof weerspiegelde tussen de IMF-lidstaten (waaronder enkele van de grootste aandeelhouders) die voorstander waren van een volledig geliberaliseerd kapitaalverkeer, en de landen (waaronder veel opkomende en zich ontwikkelende economieën) die de zegen van het IMF wilden om een beleid te kunnen voeren om de volatiliteit te beperken.

Sommige landen waren tegen de IV, niet omdat zij het er niet mee eens waren, maar omdat zij het als ʻte ver doorgedrevenʼ beschouwden. Zij vreesden dat het IMF verder ging dan zijn grondwettelijke taakstelling (de Articles of Agreement), die landen een aanzienlijke speelruimte laten bij hun kapitaalbeheersingsbeleid, en dat een toekomstig IMF-bestuur plotseling van koers zou kunnen veranderen, en zou kunnen proberen landen in hun doen en laten te beperken.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/YWaTOo5nl