12

MMF stále špatně chápe krizi eura

WASHINGTON – Nezávislý hodnotící úřad (IEO) Mezinárodního měnového fondu zveřejnil v červenci důležitou zprávu o tom, jak fond po roce 2010 zvládal krizi kolem eura. Zpráva IEO má klíčový význam pro chování fondu, ale stejně jako v případě předchozích sebehodnocení MMF opomíjí řadu podstatných otázek.

Konkrétně IEO tvrdí, že fond byl zajatcem evropských zájmů – což jen stěží někoho překvapí vzhledem k tomu, že Evropané tvoří třetinu výkonného sboru fondu. Navíc se fond mýlil v předpokladu, že „Evropa je jiná“ a že „k náhlým zástavám v oblasti eura nemůže dojít“.

V případě finanční krize musí příslušné orgány jednat rychle, aby vyřešily problémy, které tuto krizi způsobily, a obnovily důvěru. Vláda Spojených států se na podzim roku 2008 přesně takto zachovala; evropští lídři naproti tomu váhali – kteroužto skutečnost IEO opomíjí zmínit.

Zpráva IEO také nehodnotí efektivitu programů MMF. Vezměme si Řecko, kde byla reakce fondu zjevně nedostatečná. V roce 2009 činil řecký rozpočtový schodek 15% HDP; s programem MMF schodek v roce 2010 klesl, ale pouze na 11% HDP. Tři pobaltské země – Estonsko, Lotyšsko a Litva – přitom v roce 2009 dosáhly snížení deficitu o 9% HDP.