1

Tajná demografická zbraň Japonska

NEW YORK – Zatímco se v Tokiu rozbíhají výroční zasedání Světové banky a Mezinárodního měnového fondu, japonští lídři se musejí potýkat s rozvíjející se demografickou katastrofou. Japonský Národní institut pro výzkum populace a sociálního zabezpečení nedávno předpověděl, že do roku 2060 země přijde o téměř třetinu svého obyvatelstva z roku 2010 (128 milionů) a že jen polovina tohoto nižšího počtu obyvatel bude ve věku od 15 do 65 let – což je v každé ekonomice nejproduktivnější věková skupina.

To jsou čísla, jaká obvykle přinášejí války či epidemie a vyplývá z nich jak dramatický propad počtu mladých lidí schopných zabezpečit starší spoluobčany, tak mnohem větší dluhové břemeno pro zemi, která už teď nese jedno z nejtěžších na světě.

K vyřešení tohoto problému mají japonští političtí lídři tři možnosti: najít způsob jak v zemi výrazně zvýšit porodnost, otevřít dlouho izolovanou společnost vlně přistěhovalců anebo konečně odhalit svou tajnou zbraň – energii, talent a důvtip japonských žen.

Otevřít zemi přílivu imigrantů dává smysl, ale Japonsko se hned tak nestane tavícím kotlíkem po americkém vzoru a toto řešení by samo o sobě vzhledem k rozsahu demografické výzvy nestačilo. Cizinci tvoří méně než 2 % japonské populace a zpráva OSN z roku 2001 zjistila, že Japonsko by potřebovalo průměrný příliv 609 tisíc imigrantů ročně až do roku 2050, aby si zachovalo podíl obyvatelstva v produktivním věku.