mazzucato48_SIMON MAINAAFP via Getty Images_covidvaccine Simon Maina/AFP via Getty Images

Det gjøres fortsatt for lite for å styrke pandemiberedskapen i verden

SHARM EL-SHEIKH – Koronapandemien er en av de dødeligste helsekrisene i moderne tid. Så langt er den globale overdødeligheten 14,9 millioner mennesker. Ifølge beregninger har pandemien ført til at rundt 100 millioner mennesker har fått redusert levestandarden så mye at de nå blir regnet som fattige. Pandemien har også forsinket arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål (som skal nås innen 2030), ikke minst mål tre: å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle.

https://prosyn.org/6NVWWdOnb