0

Selhal neoliberalismus v Mexiku?

Před šesti lety jsem byl připraven učinit závěr, že Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA) je velkým úspěchem. Klíčovým argumentem ve prospěch NAFTA přitom bylo, že jde o nejslibnější cestu, po níž se Spojené státy mohou vydat, aby zvýšily naděje, že se Mexiko stane demokratickou a prosperující zemí, a že USA mají jednak silný sobecký zájem a jednak silnou sousedskou povinnost snažit se Mexiku pomáhat s rozvojem.

Od přijetí NAFTA roste reálný HDP Mexika o 3,6% ročně a export zaznamenal růst z 10% HDP v roce 1990 a 17% HDP v roce 1999 na dnešních 28% HDP. V příštím roce bude reálný export Mexika dosahovat pětinásobku úrovně z roku 1990.

Právě zde – v rychlém rozvoji exportních odvětví a dramatickém vzestupu objemu vývozu – NAFTA skutečně něco změnila. Zaručuje mexickým výrobcům bezcelní a bezkvótní přístup na trh v USA, který je největším spotřebitelským trhem na světě.

Bez této záruky by méně firem investovalo do svých kapacit, aby uspokojilo americký trh. Rostoucí obchod mezi USA a Mexikem posouvá obě země směrem k větší specializaci a jemnější dělbě práce v důležitých odvětvích, jako je automobilový průmysl, kde se výrobní fáze s větším podílem pracovní síly provádějí v Mexiku, nebo textilní průmysl, kde se vysoce technologicky náročné předení a tkaní stále více provádí v USA, zatímco Mexiko obstarává méně technologicky náročné stříhání a šití.