rey2_krisanapong detraphiphatGetty Images_financeclimatechange krisanapong detraphiphat/Getty Images

De grønne svanene

LONDON – Statistikeren Nassim Nicholas Taleb innførte begrepet «svart svane» for å beskrive usannsynlige, uforutsigbare hendelser som kan ha enorme konsekvenser for økonomien. Nå har forfatterne av en ny rapport introdusert begrepet  «grønne svaner» i finanstaksonomien: hendelser forårsaket av klimaendringer og tap av biologisk mangfold.

Klimaendringene vil utvilsomt føre til at vi vil oppleve flere grønne svaner enn svarte, men det finnes ingen historiske hendelser som kan hjelpe oss med å forstå hvordan klimatiske og økologiske risikofaktorer som sykloner, gress- og skogbranner, tørke og oversvømmelser kan påvirke banksystemet, forsikringsindustrien eller en rekke andre økonomiske aktiviteter.

Etter hvert som økonomisk aktivitet blir faset over fra fossile brennstoffer til rene energikilder, vil visse aktiviteter forsvinne og nye dukke opp, og verdien på «ikke-utvinnbare ressurser» vil synke dramatisk. Dette er en nødvendig prosess, men den må håndteres på en måte som ikke skaper ustabilitet i det finansielle systemet.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/tBbWlFFnb