32

De Griekse crisis vereist staatsmanschap

NEW YORK – Staatsschuldencrises zoals de Griekse kunnen slechts opgelost worden door moedige stappen van zowel schuldeisers als schuldenaar. De schuldenaar heeft een frisse start nodig door middel van kwijtschelding van schulden, de schuldeiser moet een manier vinden dit te doen zonder slecht gedrag te belonen. Om tot een akkoord te komen moet aan de belangen van beide partijen tegemoet gekomen worden. Op deze manier moeten serieuze hervormingen en schuldkwijtingen dus hand in hand gaan. Dit is de reden dat Griekenland en Duitsland, zijn grootste schuldeiser, een nieuwe modus vivendi moeten vinden om de onderhandelingen te kunnen hervatten.

Om te beginnen moet de Griekse regering helder zijn over de noodzaak tot urgente economische hervormingen. De economie van het land is niet zomaar ingestort, hij is structureel zieltogend. De Griekse problemen zijn veel dieper geworteld dan de bezuinigingen van de afgelopen jaren.

Zo werden in 2013 bijvoorbeeld door in Duitsland residerende uitvinders 917 patenten per miljoen inwoners aangevraagd, tegen slechts 69 per miljoen in Griekenland.

Als Griekenland de welvaart wil die bij een geavanceerde economie uit de 21e eeuw hoort zal het deze, net zoals Duitsland, moeten verdienen met innovatieve producten die concurrerend zijn op de wereldmarkt. Dit zal waarschijnlijk een generatie-uitdaging opleveren.