5

Vzdělávání bez hranic

LONDÝN – Zatímco se blíží třetí výročí začátku syrské občanské války, probíhá závod s časem ve snaze uskutečnit průkopnický vzdělávací projekt pro nejhůře postižené oběti konfliktu – statisíce dětských uprchlíků.

Je šokující, že dosud už musely domov opustit tři miliony syrských dětí. Víc než milion z nich prchl ze Sýrie a živoří v táborech v sousedních zemích, zejména v Libanonu, Jordánsku a Turecku. Tyto děti už třetí zimu strádají, připraveny o domov, školu a přátele. Mnohé jsou odloučené od rodin, řady vysídlených denně rozšiřují tisíce dalších a situace přerůstá v největší humanitární katastrofu naší doby.

Určitý prostor naděje otevírá průkopnická iniciativa v Libanonu, jíž se účastní učitelé, agentury pomoci a vzdělávací charity. Vprostřed táborového chaosu, provizorních přístřešků a bídy začíná boj za významný nový princip mezinárodní pomoci: i v dobách konfliktů musejí mít děti přístup ke vzdělávání.

Před půldruhým stoletím Červený kříž zavedl normu, podle níž i v oblastech střetů lze – a je zapotřebí – poskytovat zdravotní péči. Tuto zásadu v praxi uskutečňují skupiny jako Lékaři bez hranic, jejichž experti už čtyři desítky let riskují své životy, aby zajistili lékařskou péči na nejnebezpečnějších místech světa.