mazzucato59_EDUARDO SOTERASAFP via Getty Images_water insuecurity EDUARDO SOTERAS/AFP via Getty Images

Vannressurser og dårlig økonomisk tenkning

LONDON – Selv etter nesten 30 år med globale forhandlinger, ligger vi fortsatt langt bak når det gjelder tiltak for å få kontroll over klimaendringene. Mer generelt kan vi si at arbeidet med å skape en bærekraftig utvikling går for sakte. For hvert år med manglende framskritt, blir problemet stadig mer akutt. Det samme gjelder behovet for å bevare jordas motstandskraft mot de mest alvorlige virkningene av global oppvarming.

Det er nå 17 år siden vi alle, i Stern-rapporten, ble advart om hvor mye det ville koste dersom man ikke gjorde noe med klimaendringene. Og det er to år siden Dasgupta-rapporten kom med tilsvarende advarsler i forhold til biologisk mangfold og det økologiske grunnlaget for våre økonomier.

Og tilsvarende: Nå er mange eksperter i ferd med å komme til enighet om de store utfordringene knyttet til vannsikkerhet. Men de fleste land synes fortsatt ikke å forstå at de ikke kan ignorere vannspørsmålet. Dersom man gjør det, kan det reversere framskritt gjort på andre områder. Vi står overfor en global vannkrise som krever samme oppmerksomhet, ambisjoner og handling som klimakrisen og krisen knyttet til biologisk mangfold.

https://prosyn.org/hkYWsv4nb