goldberg9_Adekunle AjayiNurPhoto via Getty Images_empty classroom Adekunle Ajayi/NurPhoto via Getty Images

Hvordan håndtere den globale utdanningskrisen

NEW HAVEN – Utdanningssektoren har blitt hardt rammet av pandemien. Ifølge beregninger utført av UNESCO, gikk rundt 1,6 milliarder elever i mer enn 190 land glipp av skolegang mens krisen var på sitt verste.

I høyinntektsland har elever fra vanskeligstilte hjem blitt hardt rammet av skolenedstenging. Det gir grunn til bekymring: Vil dette forsterke forskjeller i inntekt og utdanning på lang sikt? Forskjellen mellom elever med utdannede og ressurssvake foreldre blir stadig større og mer synlig, ikke minst med tanke på tilgang på datamaskiner og internett.

Men bildet er enda mer dystert i lavinntektsland. I 2019 beregnet Verdensbanken at 53 % av barn som avsluttet barneskolen i lav- og mellominntektsland (og så mange som 80 % i noen lavinntektsland) fortsatt ikke kunne lese og forstå en enkel tekst. I lys av dette har banken innført et nytt begrep: «læringsfattigdom».

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/8NmHVa9nb