fratzscher18_ODD ANDERSENAFP via Getty Images_germany debt brake ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images

De Duitse schuldrem breekt de economie

BERLIJN – Eerder deze maand oordeelde het Duitse Constitutionele Hof dat het plan van de regering om ongebruikte COVID-19-hulpfondsen aan te wenden voor de bestrijding van de klimaatverandering, in strijd is met de zogenaamde schuldrem. Het besluit is niet alleen een tegenslag voor kanselier Olaf Scholz; het kan ook de ideologische verdeeldheid binnen de coalitieregering verdiepen en het begrotingsbeleid van het land ondermijnen, wat een ernstige bedreiging vormt voor de economische vooruitzichten.

Duitsland voerde in 2009 de schuldrem in zijn grondwet in en legde daarmee veel strengere beperkingen op dan het Stabiliteits- en Groeipact van de Europese Unie voorschrijft. De rem verbiedt de federale en deelstaatregeringen grotendeels om nieuwe schulden aan te gaan; uitzonderingen zijn alleen toegestaan in extreme noodgevallen. De federale regering gebruikte deze uitzondering voor noodgevallen in 2020 om ruim tweehonderd miljard euro aan speciale fondsen toe te wijzen om de economische gevolgen van de pandemie te verzachten.

De regering-Scholz probeerde dezelfde vrijstelling te gebruiken om zestig miljard euro, ofwel 1,5 procent van het bbp, uit deze speciale fondsen naar industriële subsidies en klimaatgerelateerde initiatieven te sluizen. De oppositionele Christendemocratische Unie ging vervolgens in beroep bij het Hof, dat het plan van de regering blokkeerde omdat het niet voldeed aan de ‘grondwettelijke vereisten voor noodleningen.’ Ironisch genoeg was het de CDU, onder leiding van voormalig kanselier Angela Merkel, die dit speciale fonds heeft opgericht.

https://prosyn.org/3YnaFHenl