germany coal cow Volker Hartmann/Getty Images

Het doorbreken van Duitslands kolenverslaving

BERLIJN – Duitsland staat op het punt zijn verslaving aan kolen af te zweren. Vorig jaar riep de regering een uit 28 leden bestaande “kolencommissie” in het leven – bestaande uit wetenschappers, politici, milieu-activisten, en vertegenwoordigers van vakbonden en nutsbedrijven – met het weinig benijdenswaardige mandaat om te beslissen wanneer het land “schoon” zou moeten zijn. Pragmatische overwegingen afzettend tegen de onderkenning van de realiteit van de klimaatverandering heeft de commissie 2038 nu als deadline genoemd voor het bereiken van een nullijn in de kolenwinning, terwijl de afbouw onmiddellijk een aanvang zal nemen.

De Wall Street Journalnoemt het “'s werelds domste energiebeleid,” maar in feite is de stap van Duitsland van cruciaal belang en komt hij eigenlijk al veel te laat. De échte vraag is of het genoeg zal zijn om betekenisvolle vooruitgang te boeken bij de mondiale inspanningen om de klimaatverandering te verzachten.

Het is wetenschappelijk nagenoeg bewezen dat als de wereld de gemiddelde stijging van de mondiale temperatuur in vergelijking met het pre-industriële niveau “ruim beneden” de 2°C wil houden – de “veilige” limiet die is vastgelegd in het Parijse klimaatverdrag van 2015 –, er niet meer dan nog eens 500-800 miljard ton koolstofdioxide de lucht in mag worden geblazen. Op basis van de huidige trends zou dat binnen twaalf tot twintig jaar het geval zijn.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/unbP1ylnl