Jak zachovat ukrajinský průlom

NEW YORK – Po stupňující se vlně děsivého násilí má ukrajinské povstání překvapivě pozitivní výsledek. Oproti všem racionálním očekáváním skupina občanů vyzbrojených prakticky jen holemi a štíty z kartónových krabic a plechových vík od popelnic přemohla policejní jednotky střílející ostrou municí. Došlo k mnoha obětem na životech, ale občané zvítězili. Jednalo se o jeden z oněch historických okamžiků, které v kolektivní paměti společnosti zanechají trvalou stopu.

Jak se taková věc mohla stát? Příhodnou metaforu nabízí princip nejistoty Wernera Heisenberga v kvantové mechanice. Podle Heisenberga se subatomární jevy mohou projevit jako částice nebo jako vlny; podobně lidské bytosti mohou přecházet mezi vystupováním jako jednotlivé částice či jako prvky větší vlny. Jinými slovy nepředvídatelnost dějinných událostí, jako jsou ty na Ukrajině, souvisí s prvkem nejistoty v lidské identitě.

Totožnost člověka se skládá z individuálních prvků a z prvků větších útvarů, k nimž přináleží, a reakce lidí na realitu závisejí na tom, které složky se v jejich chování prosadí. Když civilisté 20. února v Kyjevě zahájili sebevražedný útok proti ozbrojeným silám, jejich smysl pro reprezentaci „národa“ výrazně převážil nad strachem z vlastní smrtelnosti. Výsledkem byl zvrat od hluboce rozštěpené společnosti na pokraji občanské války k bezprecedentnímu pocitu jednoty.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/KRqpStl/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.