nstern10_STEFAN ROUSSEAUPOOLAFP via Getty Images_g7 Stefan Rousseau/Pool/AFP via Getty Images

De investeringsopgave voor de G7

LONDEN – Op de G7-top in Cornwall hebben de leiders van de grote economieën een cruciale kans om het eens te worden over een plan dat niet alleen voor hun eigen landen een krachtig herstel van de COVID-19-pandemie in de hand werkt, maar ook de transitie naar een duurzamere, inclusievere en veerkrachtiger wereldeconomie versnelt.

Een belangrijke les die de G7-regeringen naar ik aanneem uit COVID-19 hebben getrokken, is hoezeer ieder land blootstaat aan en kwetsbaar is voor mondiale bedreigingen, waaronder besmettelijke ziekten, klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. De uitdagingen voor welzijn en welvaart die door de pandemie aan het licht zijn gebracht, hangen allemaal met elkaar samen, en daarom hebben we een geïntegreerde aanpak nodig om er iets aan te kunnen doen. De G7 heeft een bijzondere verantwoordelijkheid om hier het voortouw te nemen.

De leiders van de rijke landen zullen zich begrijpelijkerwijs willen concentreren op de gezondheid van hun eigen economieën, die tekenen van een snelle wederopleving vertonen. Zij moeten echter inzien dat in het komende decennium aanzienlijk meer zal moeten worden geïnvesteerd om een sterke en duurzame groei mogelijk te maken, en een antwoord te bieden op de klimaatverandering en het verlies van natuurlijk kapitaal, met inbegrip van de biodiversiteit. Landen mogen niet de fout herhalen van de post-pandemische ʻRoaring Twentiesʼ van een eeuw geleden, door zich in de eerste plaats op de consumptie te richten.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/zjyz2Vlnl