Z plátce v aktéra na Středním východě

Politika Evropské unie na Středním východě je zásadní zkouškou její Společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Tento názor mnozí Evropané sdílejí, ale EU při zvažování vstupu do šarvátky mírových rozhovorů na Středním východě musí reagovat na posměšnou poznámku bývalého izraelského ministerského předsedy Ariela Šarona, že v regionu „jste plátci, ale ne aktéři“.

https://prosyn.org/3wtD6zncs