Pýcha předchází pád v EU

PAŘÍŽ – Lisabonská smlouva Evropské unie byla zpočátku vítána s nadšením, hrdostí a dokonce i pýchou. Slibovala realističtější a racionálnější cestu vpřed než nešťastná ústavní smlouva, která jí předcházela, a mnoho jejích zastánců rovněž doufalo, že stěžejní rys její předchůdkyně – totiž idea „ústavního patriotismu“ – je stále živý. Místo toho však Lisabonská smlouva vnesla do unie chaos. Co se stalo špatně?

Ústavní patriotismus, koncept rozpracovaný dvěma německými filozofy Dolfem Sternbergerem a Karlem Jaspersem, měl nahradit nacionalismus, který v Německu zdiskreditovala nacistická minulost země. Také s proměnou EU ve federální stát se měli loajální občané zřeknout nacionalismu založeného na etnické spřízněnosti a místo něj se ztotožnit s demokratickými principy ústavy federace.

Tuto fantazii však jednoznačně odmítli irští voliči, takže je na místě si připomenout, že už staří Řekové pokládali pýchu za předzvěst tragédie vedoucí ke konečnému pádu.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/iw7x4uQ/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.