Pýcha předchází pád v EU

PAŘÍŽ – Lisabonská smlouva Evropské unie byla zpočátku vítána s nadšením, hrdostí a dokonce i pýchou. Slibovala realističtější a racionálnější cestu vpřed než nešťastná ústavní smlouva, která jí předcházela, a mnoho jejích zastánců rovněž doufalo, že stěžejní rys její předchůdkyně – totiž idea „ústavního patriotismu“ – je stále živý. Místo toho však Lisabonská smlouva vnesla do unie chaos. Co se stalo špatně?

Ústavní patriotismus, koncept rozpracovaný dvěma německými filozofy Dolfem Sternbergerem a Karlem Jaspersem, měl nahradit nacionalismus, který v Německu zdiskreditovala nacistická minulost země. Také s proměnou EU ve federální stát se měli loajální občané zřeknout nacionalismu založeného na etnické spřízněnosti a místo něj se ztotožnit s demokratickými principy ústavy federace.

Tuto fantazii však jednoznačně odmítli irští voliči, takže je na místě si připomenout, že už staří Řekové pokládali pýchu za předzvěst tragédie vedoucí ke konečnému pádu.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/iw7x4uQ/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.