Volný obchod ve věku terorismu

Válka proti teroru, zdá se, způsobuje rozmach protekcionismu. Někteří protiterorističtí válečníci se natolik užírají přistěhovalci, že chtějí vystavět zeď podél celé hranice mezi Spojenými státy a Mexikem. Bojují rovněž proti navrhovanému převzetí amerických přístavů dubajskou společností, neboť se obávají, že by taková investice mohla teroristům zajistit závažné tajné informace. V Evropě je hnutí usilující o zastavení přílivu migrantů z muslimských zemí nesmírně populární.

Toto dění nevyvolává protekcionismus v obvyklém smyslu slova, kdy soukromé zájmy podrývají veřejné blaho, například když si zemědělci počítají vyšší ceny, protože jsou omezovány konkurenční dovozy. Otázky národní bezpečnosti nejsou pošetilost. Třebaže stát má jasný zájem na přínosech volného a otevřeného obchodu, má rovněž zásadní zájem na bezpečí svých občanů.

Národní bezpečnost versus globalizace není otázka buď-anebo, byť se tyto koncepce občas střetají, a proto klíč k úspěšné politice leží v hledání rovnováhy mezi nimi.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/4HI2xie/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.