0

Revoluce podle bankéře

KUALA LUMPUR – Orgány finanční regulace jsou obecně známé odměřeným a obezřetným přístupem ke změnám. V rozvojovém světě se však tato pověst obrací vzhůru nohama. V některých nejchudších zemích světa centrální bankéři projevili ochotu k odvážným rozhodnutím – k přijímání inovativních přístupů ve snaze rozšířit účast ve formální finanční soustavě, posílit finanční stabilitu a dostat jejich země na cestu k inkluzivnímu, udržitelnému hospodářskému růstu.

K posílení finanční inkluze je zapotřebí znovu od základu promyslet, jak je finanční soustava země strukturovaná a jak funguje. Také je často nezbytné použít nástrojů, jež centrální bankéři běžně v příruční sadě nemají. Například v Keni tamní představitelé upravili regulatorní rámec tak, aby umožnili růst mobilních peněz. V Malajsii se centrální banka ujala hlavní úlohy ve snaze zvýšit úroveň finanční gramotnosti veřejnosti. Konečně na Filipínách tamní Bangko Sentral ng Pilipinas pomohla zdvojnásobit počet přístupových bodů, kde spotřebitelé mohou získat finanční služby, když podpořila otevření 517 provozoven mikrobankovnictví, z nichž mnohé jsou v obcích bez poboček tradičních bank.

Centrální banka Tanzanie zase přijala zvláštní závazek ke zvýšení finanční inkluze v souladu s Mayskou deklarací Aliance za finanční inkluzi, což je závazek tvůrců politik v rozvojovém světě odblokovat sociální a ekonomický potenciál chudých. Výsledek byl dramatický a dalece přesáhl očekávání. Tanzanie dosáhla cíle zajistit přístup k bankovním službám pro 50 % dospělých občanů rok před stanoveným termínem a země se stala lídrem v oblasti digitálních finančních služeb. Stejně jako v sousední Keni zásadní změnu přineslo široké rozšíření mobilních peněz. „Bude to snad znít podivínsky,“ řekl guvernér banky Benno Ndulu, „ale musíme inovacím umožnit, aby šly o krok před regulací.“

Zatímco východní Afrika razí cestu, co se týče elektronických peněz, další oblasti světa zavádějí jiné inovativní přístupy. Kolumbijský kongres loni schválil zákon vytvářející nový typ finanční instituce nazvaný specializovaná instituce pro elektronické vklady a platby. Ač se formálně nejedná o banky, mohou tyto instituce od klientů elektronicky přijímat vklady a platby skrze mobilní telefony nebo v akreditovaných provozovnách, jako jsou pošty. Tato snaha je součástí rozsáhlejší národní strategie, zahájené roku 2014, která chce do roku 2016 zajistit, aby mělo 76 % dospělých přístup k finančním službám a 56 % účty s aktivními úsporami.