Man trading stocks online

Revoluce podle bankéře

KUALA LUMPUR – Orgány finanční regulace jsou obecně známé odměřeným a obezřetným přístupem ke změnám. V rozvojovém světě se však tato pověst obrací vzhůru nohama. V některých nejchudších zemích světa centrální bankéři projevili ochotu k odvážným rozhodnutím – k přijímání inovativních přístupů ve snaze rozšířit účast ve formální finanční soustavě, posílit finanční stabilitu a dostat jejich země na cestu k inkluzivnímu, udržitelnému hospodářskému růstu.

https://prosyn.org/3JEx3cWcs