Street signs in London

Politické důsledky finančních krizí

LONDÝN – Nejsem zřejmě jediný profesor finančnictví, který se při určování témat studentských prací uchýlil k otázce v tomto duchu: „Zapříčinily podle vašeho názoru globální finanční krizi v prvé řadě příliš silné intervence vlád na finančních trzích, anebo naopak příliš slabé?“ Tváří v tvář této vylučovací otázce se moje poslední třída rozešla třemi směry.

https://prosyn.org/c91Y3kQcs