Man with need work sign Joe Raedle/Getty Images

Mijn voorlopig laatste woorden over seculiere stagnatie

CAMBRIDGE – Joseph Stiglitz, Roger Farmer en ik zijn het (al heel lang) eens over wat waarschijnlijk de belangrijkste punten zijn. Het “Nieuw-Keynesiaanse” paradigma dat ervan uitgaat dat conjunctuurcycli het gevolg zijn van tijdelijke starheden van lonen en prijzen volstaat niet als het erom gaat gebeurtenissen als de Grote Depressie en de Grote Recessie te verklaren. Er is tien jaar geleden in de nasleep van de financiële crisis te weinig gedaan om de effectieve vraag te stimuleren. Een gelijkwaardiger inkomensverdeling zorgt voor een hogere effectieve vraag. Een aanzienlijk krachtiger financieel toezicht dan waarvan sprake was vóór 2008 zal moeten worden ingevoerd om het risico van toekomstige crises in te dammen.

https://prosyn.org/1Z6jVQqnl