0

Strach z finančnictví

Strach z finančnictví je na postupu. Všude je nedůvěra k lidem s vysokými platy, kteří pracují před monitory počítačů a dělají něco, co vůbec nevypadá jako produktivní činnost. Kancelářské krysy se mají lépe než výrobci, spekulanti než manažeři, obchodníci než podnikatelé, makléři než střadatelé, chytrým se daří lépe než solidním a v pozadí toho všeho je finanční trh mocnější než stát.

Všeobecným názorem je, že tento stav věcí je nespravedlivý. Jak se vyjádřil Franklin D. Roosevelt, musíme „penězoměnce“ svrhnout z jejich „vysokých piedestalů v chrámu naší civilizace.“ Musíme „vzkřísit prastaré pravdy,“ že pěstování, výrobě, řízení a vynalézání věcí by se mělo dostávat vyšší prestiže, více úcty a větších odměn než nejasným činnostem, jež vykonávají finančníci.

Samozřejmě, v moderním globálním finančnictví probouzí strach ledacos. Jeho rozsah je ohromující: letos proběhnou fúze a akvizice za víc než 4 biliony dolarů, přičemž obchodovatelná a (teoreticky) likvidní aktiva na konci letošního roku dosáhnou asi 160 bilionů dolarů – to vše ve světě, kde roční globální HDP činí asi 50 bilionů dolarů.

McKinsey Global Institute nedávno odhadl, že světová finanční aktiva dnes víc než třikrát převyšují světový HDP – to je trojnásobek poměru z roku 1980 (a ještě mohutnější nárůst oproti pouhým dvěma třetinám světového HDP po druhé světové válce). A pak jsou tu čísla, která se zdají být vysoká, ale je těžké je vyložit: 300 bilionů dolarů v „odvozených“ cenných papírech, 3 biliony dolarů spravované ve 12 tisících globálních „hedžových fondů“ a 1,2 bilionu dolarů ročně v „soukromém kapitálu“ či „private equity“.