Paul Lachine

Sbohem euru?

MNICHOV – „V ohrožení není euro, nýbrž veřejné finance jednotlivých evropských zemí.“ Tuto větu dnes člověk slýchá všude, ale není pravdivá. Ohroženo je euro samotné, poněvadž země stižené krizí nechávají v posledních letech běžet rotačky na peníze v eurozóně přesčas.

Přibližně 90% refinančního dluhu, který komerční banky ze zemí GIPS (Řecko, Irsko, Portugalsko a Španělsko) mají u svých národních centrálních bank, sloužilo k nákupu čistého přílivu zboží a aktiv z jiných zemí eurozóny. Dvě třetiny všech refinančních půjček uvnitř eurozóny byly poskytnuty v rámci zemí GIPS, a to navzdory faktu, že tyto země produkují jen 18% HDP eurozóny. Deficit běžného účtu těchto států byl v posledních třech letech z 88% financován prostřednictvím úvěrů poskytnutých uvnitř Eurosystému.

Do konce roku 2010 dosáhly půjčky ECB, které vycházely převážně od německé Bundesbanky, celkové výše 340 miliard eur. Toto číslo zahrnuje i úvěr ECB, z něhož se financoval odliv kapitálu z Irska v celkové hodnotě 130 miliard eur během posledních tří let. Sanační program ECB umožnil lidem v zemích na periferii EU pokračovat v životu nad poměry a zámožným držitelům aktiv přenést své bohatství jinam.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/MxaDcoG/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.