Rozšiřování a demokracie v Evropě

Evropa se nachází na prahu dvou bezmála revolučních událostí: rozšiřování na východ a možnosti návrhu ústavy pro Evropskou unii. Obě dvě by měly být vnímány jako neoddělitelné. Rozšiřování Evropské unie podporuji. Je to historická nezbytnost. Toto rozšíření však musí jít ruku v ruce s institucionálními reformami, jež pozvednou jak akceschopnost Evropské unie, tak její demokratickou legitimitu.

Od pádu komunismu procházejí země střední a východní Evropy radostnou, leč mnohdy trýznivou transformací. Největší nebezpečí spojené s tímto poněkud náhlým a drsným procesem transformace je v tom, že ve snaze o větší otevřenost společnost riskuje rozpad. Může se tak stát v případě, kdy staré struktury, jež odvál čas, nejsou obezřele nahrazeny novými. Otevřená společnost vyžaduje spolehlivé instituce, a ty nelze vytvořit přes noc.

Tento obtížný přechod od uzavřené k otevřené společnosti byl pro země střední a východní Evropy nutným krokem k tomu, aby se mohly stát kandidátskými zeměmi a - možná brzy - plnoprávnými členy Evropské unie. Vynaložily bezmezné úsilí - jež si dnešní členové EU zřejmě ne zcela uvědomují - k tomu, aby svou domácí transformaci završily a přizpůsobily se rozsáhlé legislativě Evropské unie.

https://prosyn.org/kFMpPfucs