14

Waarom Europa achter Obama staat inzake Iran

PARMA – De Israëlische premier Benjamin Netanyahu lijkt dichtbij een algehele mobilisatie van het leger van zijn land, en de republikeinen in de Verenigde Staten maken zich na de nucleaire raamovereenkomst met Iran op voor een bloedig gevecht met de regering van president Barack Obama. En toch is de raamoverkomst in Europa door bijna iedereen verwelkomd. Wat is de oorzaak van deze ontkoppeling binnen de Westerse Wereld inzake een cruciale regionale en mondiale dreiging?

Er spelen verschillende factoren mee. Een daarvan is zeker dat Europa – of preciezer Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk – al meer dan tien jaar bij de gesprekken over Iran betrokken is. Zelfs toen voormalig president George W. Bush Iran brandmerkte als onderdeel van de ‘as van het kwaad’, hielden de lidstaten van de Europese Unie vol dat diplomatie beter is dan oorlog.

En stap voor stap heeft de Europese aanpak zijn waarde bewezen. Cruciaal voor deze uitkomst waren natuurlijk de rapporten van de geheime diensten van de VS dat al het bewijs er op wees dat Iran al lang geleden – in 2003 – afstapte van concrete plannen om een atoomwapen te ontwikkelen.

Het is niet moeilijk te begrijpen waarom de Iraniërs dit gedaan zouden hebben. Zo lang Saddam Hoessein (die in de jaren tachtig een wrede oorlog van 8 jaar tegen Iran begon en die er door invloedrijke Westerlingen openlijk van werd beschuldigd atoomwapens te willen verwerven) aan de macht bleef, volgde het plan van de Iraanse overheid om atoomwapens te ontwikkelen een bepaalde realistische logica. Toen het Amerikaanse leger het regime van Saddam in 2003 ten val bracht verdween daarmee de meest acute bedreiging van de Iraanse veiligheid.