imweber3_Stefan Sauerpicture alliance via Getty Images_gaseurope Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images

Dokáže Evropa přestát blížící se nedostatek plynu?

BERLÍN – Co by pro evropské ekonomiky znamenalo zastavení dovozu ruského plynu? Ekonomy tato otázka ostře štěpí. Všichni se shodnou, že by to mělo negativní důsledky, ale jak zlé by byly? Prognózy sahají od mírné recese po ekonomickou pohromu a masovou nezaměstnanost.

Přes veškeré intelektuální úsilí vynaložené na odhady rozsahu potenciálních poklesů HDP však zatím bylo řečeno mnohem méně o tom, jak se připravit na nedostatek plynu, jestliže Rusko samo sáhne k uzavření kohoutů. To je jako předpovídat rozsah škod, jež napáchá hurikán, namísto skutečných příprav na samotnou bouři.

Teď, když Rusko pozastavilo dodávky plynu do Polska a Bulharska, nemají ale evropští tvůrci politik a odborníci na výběr. Od dohadů nad pravděpodobnými dopady (které nikdo nedokáže přesně předpovědět) musí pozornost přesunout ke zvládání opravdových důsledků potenciálních nedostatků plynu. Na plný výkon už jedou všichni evropští dodavatelé plynu – nejen producenti v Evropské unii, ale i sousední země dodávající komoditu plynovodem a vývozci globálního zkapalněného zemního plynu. Plyn dodávaný převážně potrubím z Ruska tvoří v Evropské unii 40 % dodávek. Kdyby došlo k přerušení přísunu, což by se dost dobře mohlo stát, spotřebu plynu v EU by bylo nutné výrazně snížit.

https://prosyn.org/Nx1jESAcs