afriedman25_Teera Konakan Getty Images_ green investment Teera Konakan Getty Images

Tragedia Dobra Wspólnego

NOWY JORK – Niestety najpopularniejszym słowem tygodnia jest Omicron. Wraz z kolejnym nowym wariantem COVID-19 dominującym pierwsze strony gazet, globalne zainteresowanie kwestiami klimatycznymi po konferencji COP26 w zeszłym miesiącu szybko zanika. Ludzkość ma tendencję do skupiania się na najbardziej bezpośrednim zagrożeniu.

Mimo to nasza reakcja na pandemię może także wskazać nam plan działania w kwestii zmian klimatycznych. Oba kryzysy wiążą się z klasyczną tragedią dobra wspólnego, która ma miejsce, gdy jednostki lekceważą dobro społeczeństwa w interesie osobistych korzyści. Jednak globalna reakcja na COVID-19 pokazała, że niektóre strony mogą ze sobą współpracować w zaskakujący sposób, ryzykując indywidualne interesy, aby przyspieszyć opracowywanie, testowanie i dystrybucję (przynajmniej w bogatym świecie) skutecznych szczepionek. Kryzys klimatyczny wymaga podobnego podejścia. Ulokowanie kapitału w celu złagodzenia globalnego ocieplenia będzie wymagało współpracy niespodziewanych podmiotów w dziedzinach finansów, technologii oraz aktywizmu na rzecz sprawiedliwości społecznej i nie tylko.

Kapitał, wraz z rządem i religią, jest jedną z trzech wielkich dźwigni zmian w historii. Ma moc zmieniania trajektorii całych cywilizacji. Przez wiele dziesięcioleci przepływy kapitału kierowały się prostą zasadą zdefiniowaną przez laureata Nagrody Nobla, ekonomisty Miltona Friedmana: jedyne, co się liczy, to zwroty dla akcjonariuszy. Jednak ciągłość tej maksymy została zakwestionowana przez bezprecedensowe pożary lasów, częstsze i poważnej powodzie, coraz bardziej widoczne nierówności społeczne oraz inne niepokojące problemy.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/jWBrIbJpl