munday2_Mark WilsonGetty Images_hurricane Mark Wilson/Getty Images

Nowe Granice w Analizie Ryzyka Klimatycznego

LONDYN – W ostatnich latach rekordowe temperatury i ekstremalne zjawiska pogodowe uwypukliły przytłaczający wpływ emisji gazów cieplarnianych (GHG) na klimat. Co więcej, koszty tego typu zjawisk rosną. Na przykład pięć najgorszych klęsk żywiołowych w historii Stanów Zjednoczonych wydarzyło się od 2005 roku, powodując straty gospodarcze na łączną kwotę 523 miliardówdolarów po uwzględnieniu inflacji. Tylko w zeszłym roku Ameryka doświadczyła 22 poważnych klęsk żywiołowych.

Jednak przełożenie wyników modeli zmian klimatu na konkretne potencjalne skutki oraz ocena materialnej konsekwencji zagrożeń klimatycznych stanowi wyzwanie zarówno dla przedsiębiorstw, jak i inwestorów. Szybka absorpcja danych klimatycznych opartych na modelach podsyciła obawy dotyczące niezamierzonego nadużycia w kontekście podejmowania decyzji finansowych i ujawniania informacji, a także istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych i greenwashingu. Ryzyka te są szczególnie problematyczne w przypadku długoterminowych inwestycji kapitałowych w infrastrukturę publiczną, które często mają kilkudziesięcioletni okres eksploatacji.

Zapotrzebowanie uczestników rynków finansowych na informacje o klimacie jest różne, zarówno pod względem szczegółowości oceny (w odniesieniu do określonych aktywów lub klas aktywów, regionów i sektorów), jak i horyzontów czasowych. Jednak trudno jest ocenić środki łagodzące ekspozycję na klimat bez konkretnych danych na temat wcześniejszych wyników podmiotów. Może to obejmować wpływ wydarzeń historycznych (jak powodzie) na przedsiębiorstwa, czas i skalę geograficzną zagrożeń oraz ich wpływ, a także skuteczność adaptacji.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/KA7ppwJpl