cardenas6_Panuwat SikhamGetty Images_worldcurrenciesglobe Panuwat Sikham/Getty Images

Rozvíjející se ekonomiky potřebují nové financování, ne moratoria

BOGOTÁ – Mnozí vyzývají k dočasnému moratoriu na všechny splátky dluhů ze strany rozvojových a rozvíjejících se ekonomik s cílem předejít tomu, aby pandemie COVID-19 vyvolala cunami suverénních platebních neschopností. Než pasivně čekat, až dlužníci přestanou plnit své povinnosti, argumentuje se, byli by na tom věřitelé lépe, kdyby teď souhlasili, že se splátky na nějaký čas pozastaví.

Avšak přestože by všeobecné zmražení splátek dluhů mohlo pomoci mnoha zemím s nízkými příjmy, které lepší možnost nemají, pro rozvíjející se ekonomiky, které si v současnosti zachovávají přístup na finanční trhy, by mohlo být kontraproduktivní. Tyto země dnes potřebují víc kapitálových přílivů, ne omezení odlivů.

Pozastavení splátek přináší dva problémy. Zaprvé, rozvíjející se ekonomiky potřebují nové čisté financování – jinými slovy víc zdrojů, než by se jim uvolnilo zmražením jejich povinností z obsluhy dluhu. Zadruhé, země, které se zúčastní pozastavení splátek, budou čelit žalobám některých držitelů dluhopisů, což poškodí jejich budoucí přístup na kapitálové trhy.

https://prosyn.org/UCtrlvwcs