red light district Nino Hilal | getty images

Ekonomova konkubína The Economist’s Concubine

LONDÝN – V posledních dekádách se ekonomie usadila ve studiu lidských aktivit, které byly až do té doby považovány za zproštěny formálních počtů. To, co kritici nazývají “ekonomický imperialismus,“ dalo vznik ekonomice lásky, umění, hudby, jazyka, literatury a mnoha dalším.

Sjednocující myšlenka tvořící základ tohoto rozšíření je, že cokoliv lidé dělají, ať již to je milování se či výroba věcí, cílí přitom na dosažení co nejlepších výsledků při co nejmenších nákladech. Tyto výnosy a náklady mohou být zredukovány na peníze. Lidé tudíž vždy sledujíc co nejlepší finanční návratnost svých transakcí.

Stojí to proti obecně rozšířenému separování aktivit, při kterých je správné (a racionální) počítat náklady, a těch aktivit, při kterých lidé náklady nepočítají (a ani by neměli). Kritici říkají, že tvrdit, že věci spjaté se srdcem jsou předmětem chladných kalkulů, postrádá smysl. Nicméně chladnokrevné kalkulace jsou naopak přesně tím žádaným, oponují ekonomové.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/4wkSU65/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.