rodrik184_SUSAN WALSHPOOLAFP via Getty Images_jerome SUSAN WALSH/POOL/AFP via Getty Images

Vokt deg for økonomer med politiske agendaer

CAMBRIDGE – Nyliberalismen er død. Eller kanskje er den fortsatt i live. Politiske forståsegpåere fremsetter begge påstander for tiden. Det er uansett vanskelig å benekte at noe nytt er på gang i den økonomiske politikken.

President Joe Biden har gått i bresjen for en enorm økning av offentlige utgifter. Pengene skal gå til velferd, infrastruktur og det grønne skiftet. Han ønsker å bruke offentlige innkjøp til å gjenoppbygge nasjonale forsyningskjeder og bringe industrijobber tilbake til USA. Finansminister Janet Yellen presser på for at land rundt om i verden skal øke bedriftsskatten. Sentralbanksjef Jerome Powell leder den delen av statsapparatet som tradisjonelt har vært mest opptatt av prisstabilitet. Men han forsøker å dempe frykten for inflasjon og støtter opp om økt offentlig pengebruk.

Alle disse endringene bryter kraftig med det som har vært den utbredte oppfatningen i Washington om hvordan den økonomiske politikken bør innrettes. Men er de også et varsel om et nytt paradigme for denne politikken?

https://prosyn.org/TJYQHrhnb