Nefunkèní odzbrojení

ŽENEVA – V dobì, kdy Konference o odzbrojení Organizace spojených národù zahajuje v Ženevì své sedmitýdenní zasedání, se hraje o její budoucnost. Zatímco zemì a iniciativy obèanské spoleènosti jsou v pohybu, konference stagnuje. Její dùvìryhodnost – ba i samotná její legitimita – je v ohrožení.

„CD“, jak se konferenci neformálně říká, dlouho sloužila jako jediné multilaterální fórum pro jednání o odzbrojení na světě. Mezi mnoho jejích působivých úspěchů patří Konvence o biologických a chemických zbraních, Smlouva o nešíření jaderných zbraní nebo Smlouva o všeobecném zákazu jaderných zkoušek. Velká část tohoto pokroku byla dosažena během studené války, což dokazuje, že i v dobách hlubokého politického rozkolu lze vytvářet celosvětově platné právní normy.

Dnes však s CD není všechno v pořádku. Konference funguje na základě konsensu a její členské státy mají odlišné priority. Některé si přejí jednání o jaderném odzbrojení, jiné chtějí zakázat výrobu štěpných materiálů pro zbrojní účely a ještě jiné trvají na tom, že taková úmluva by se měla vztahovat i na existující arzenál. Některé země si přejí smlouvu o bezpečnostních zárukách pro nejaderné státy, aby je ujistily před hrozbou nebo použitím jaderných zbraní, zatímco jiné chtějí smlouvu bránící závodům ve zbrojení ve vesmíru.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/D4r1dk0/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.