Porazí celosvětová prosperita terorismus?

Franklin Roosevelt a Winston Churchill vyhlásili cíle spojenců v druhé světové válce v Atlantické chartě. Mluvili v ní mimo jiné o zajištění ”hospodářského pokroku a sociálních jistot” pro celý svět. Roosevelt ve svém inauguračním proslovu v 1941 řekl, že svět by se měl zakládat na čtyřech svobodách, z nichž jedna je “svoboda od bídy”. Volal po světových hospodářských krocích, které by občanům každého národu zajistily “život ve zdravém mírovém prostředí”.
https://prosyn.org/sQc1y1Qcs