Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

froman4_Towfiqu PhotographyGetty Images_datatechnology Towfiqu Photography/Getty Images

Een datarevolutie voor iedereen

NEW YORK De wetenschap heeft de afgelopen honderd jaar voor een revolutie in de geneeskunde en landbouw gezorgd, en vooral voor de allerarmsten. Verworvenheden variërend van de behandeling van mijnworminfectie tot de groene revolutie zijn bewijs van haar kracht.

Vooruitkijkend heeft de data-wetenschap een zelfs nog groter en meer veelomvattend revolutionair potentieel, van hoe we ziekten behandelen tot hoe we meer inclusieve economieën opbouwen. De geschiedenis leert ons dat wanneer de kracht van wetenschap en technologie wordt ingeschakeld om de grootste uitdagingen van de maatschappij aan te gaan miljoenen levens verbeterd kunnen worden.

Noem elk probleem wat je maar ter wereld ziet: de vernietigende bosbranden die woeden in Australië, de opiaten-epidemie die arme gemeenschappen in de Verenigde Staten verwoest, de grootste mondiale vluchtelingencrisis sinds de tweede wereldoorlog; de aanpak van deze en andere problemen – van armoede en ongelijkheid tot natuurbehoud en klimaatverandering – vereist een verantwoorde toepassing van data en de inzichten die eruit voortvloeien.

Toch lopen veel organisaties uit de sociale sector en het maatschappelijk middenveld ondanks grote stappen in de datawetenschap ernstig achter. Met de juiste ondersteuning kunnen ze data analytics inzetten om hun werk beter en sneller uit te voeren en daarmee uiteindelijk meer mensen helpen. Vorig jaar hebben onze twee organisaties (Mastercard en The Rockefeller Foundation) zich geëngageerd aan het overbruggen van deze kloof. Door meer datawetenschap te incorporeren kan iedere organisatie haar volle potentieel bereiken.

Gelukkig hebben innovators in deze sector deze taak al gedeeltelijk op zich genomen. De vrijwilligersorganisatie DataKind bijvoorbeeld heeft non-profitorganisaties verbonden met datawetenschappers uit de private sector om problemen waarmee maatschappelijke zorgwerkers te maken krijgen het hoofd te bieden. Community Solutions een non-profitorganisatie die opereert in meer dan tachtig Amerikaanse steden en districten gebruikt datawetenschap om dakloosheid aan te pakken. En Benefits Data Trust een in Philadelphia gevestigde nationale non-profit zet de kracht van kunstmatige intelligentie in om miljoenen Amerikaanse gezinnen met lage inkomens te helpen toegang te krijgen tot de sociale uitkeringen die voor ze beschikbaar zijn.

Door data aangedreven inzichten worden ook gebruikt om burgermeesters door de hele VS te helpen strategieën voor een inclusieve economische groei te volgen en om overheidsfunctionarissen in Afrika te helpen de locaties en oorzaken van risicozwangerschappen in plattelandsgemeenschappen te voorspellen. En toch zijn al deze inspanningen nog maar het begin en niet onze eindbestemming. Er moet nog steeds erg veel werk verzet worden.

Project Syndicate is conducting a short reader survey. As a valued reader, your feedback is greatly appreciated.

Take Survey

Het transformeren van de rol van data in de aanpak van grote sociale en economische problemen is geen taak voor een persoon of een organisatie. We moeten voortbouwen op de successen van degenen voor ons. In 2002 lanceerde een groep innovatieve sociale ondernemers samen met anti-armoedeactivisten en de Ierse rockster en filantroop Bono de non-profitorganisatie DATA, toegewijd aan het verlichten van schulden, de strijd tegen AIDS, en het verkleinen van de handelsongelijkheid in Afrika. In wat uiteindelijk ONE Campaign werd verankerden ze steun voor verlichting van armoede door zich te richten op data uit de praktijk en het bepleiten van empirische benaderingen van ontwikkeling.

Toentertijd waren deze inspanningen grensverleggend door het vermogen van data om de grootse uitdagingen van de maatschappij het hoofd te bieden te erkennen. In samenwerking met miljoenen activisten over de hele wereld faciliteerde de coalitie achter DATA de kwijtschelding van 100 miljard dollar aan schulden van arme landen, kreeg 50 miljard dollar aan fondsen voor zorg en ontwikkelingssamenwerking bij elkaar, en maakte zich sterk voor handelsovereenkomsten die miljoenen kwetsbare gezinnen hebben geholpen.

Maar alhoewel data alomtegenwoordig zijn en de kansen geboden door de datarevolutie zelfs nog meer aanwezig brengt dit niet iedereen evenveel op. Wederom moet er een grote inspanning gedaan worden om dit gat te dichten en te verzekeren dat de meest kwetsbaren niet achtergelaten worden.

Met deze uitdaging in het achterhoofd en met de steun van de oprichters van DATA herlanceren The Rockefeller Foundation en Mastercard nu DATA.org dat zal dienen als platform voor partnerschappen om het domein van datawetenschap met een sociale impact verder uit te breiden en als garantie dat non-profitorganisaties en het maatschappelijk middenveld goed gepositioneerd worden om van de datarevolutie te profiteren.

Door herlancering van het platform hopen we data in te zetten om dakloosheid aan te pakken, toegang tot sociale uitkeringen te vergroten, en maatschappelijke zorgwerkers wereldwijd te ondersteunen. Zij in de frontlinie van inspanningen voor een betere volksgezondheid, de strijd tegen armoede, en vele andere problemen zullen een grotere toegang krijgen tot datawetenschappers die ze kunnen helpen hun impact te maximaliseren. Meest belangrijk is dat dit op een manier gedaan wordt op een manier die meer mensen en organisaties samenbrengt om positieve sociale verandering te effectueren, en dit alles terwijl trouw te blijven aan de principes van verantwoordelijk datagebruik.

Het uitbreiden van het domein datawetenschap voor sociale impact is een collectieve mondiale inspanning. Het zal samenwerking van alle sectoren vergen om te garanderen dat de bijna 2,5 quintiljoen bytes data die dagelijks geproduceerd worden een sociale positieve impact zullen hebben. Net zoals DATA de afgelopen achttien jaar de belofte van op empirisch onderzoek gebaseerd ontwikkelingsbeleid heeft ingelost zal de herlancering van dit platform nieuw momentum creëren om de grootste uitdagingen van onze planeet tegemoet te treden.

Iedereen moet van de datarevolutie profiteren. Samen kunnen we 2020 tot het jaar maken dat de beloften van een data-gedreven economie door middel van partnerschappen voor iedereen overal geldig werden.

Vertaling: Melle Trap

pencil with white background_Getty Images_1000x200. Marcus Valance/Getty Images

Take Survey

https://prosyn.org/SPq7MqTnl;

Edit Newsletter Preferences

Set up Notification

To receive email updates regarding this {entity_type}, please enter your email below.

If you are not already registered, this will create a PS account for you. You should receive an activation email shortly.