European Union flag

Het gevaar van een zwak Europa

CAMBRIDGE – In 1973 riep minister van Buitenlandse Zaken van de VS Henry Kissinger, na een periode van Amerikaanse preoccupatie met Vietnam en China, een ‘jaar van Europa’ uit. Recenter maken veel Europeanen nadat president Barack Obama een strategische ‘draai’ of herbalancering aankondigde richting Azië zich zorgen over verwaarlozing door Amerika. Met een voortdurende vluchtelingencrisis, de Russische bezetting van oostelijk-Oekraïne en de illegale annexatie van de Krim, en de dreiging van een Britse terugtrekking uit de Europese Unie kan 2016 uit noodzaak weer een ‘jaar van Europa’ worden voor de Amerikaanse diplomatie.

Als je verder kijkt dan de huidige kretologie heeft Europa nog steeds indrukwekkende machtsmiddelen tot zijn beschikking en blijft het van cruciaal belang voor de Verenigde Staten. Alhoewel de economie van de VS vier maal zo groot is als die van Duitsland is de economie van de 28 lidstaten van de EU tezamen gelijk aan die van de VS, en zijn bevolking van 510 miljoen is aanzienlijk groter dan de 320 miljoen zielen van Amerika.

Zeker, het Amerikaanse inkomen per capita is hoger, maar in termen van menselijk kapitaal, technologie, en export is de EU economisch gelijkwaardig. Tot de crisis van 2010, toen financiële problemen in Griekenland en elders angst in de financiële markten creëerden, speculeerden sommige economen dat de euro spoedig de plek van de dollar als ’s werelds voornaamste reservevaluta zou innemen.

https://prosyn.org/bxotYG5nl