Computer keyboard

Lze od kybernetické války odstrašit?

CAMBRIDGE – Strach z „kybernetického Pearl Harboru“ se prvně objevil v 90. letech a v posledních dvou desetiletích si tvůrci politik dělají starosti, že by hackeři mohli vyhodit do povětří ropovody, kontaminovat dodávky vody, otevřít stavidla a po průniku do řídicích systémů leteckého provozu navést letadla na kolizní dráhy. V roce 2012 tehdejší americký ministr obrany Leon Panetta varoval, že by hackeři mohli „vyřadit z provozu elektrickou přenosovou soustavu v rozsáhlých částech země“.

Žádná z těchto katastrofických eventualit se nenaplnila, ale rozhodně je nelze vyloučit. Na poněkud skromnější úrovni se loni hackerům podařilo zničit vysokou pec v německé ocelárně. Bezpečnostní otázka je tedy prostá: Lze pachatele od takového destruktivního jednání odradit?

Někdy se říká, že v kyberprostoru není odstrašování účinná strategie, vzhledem k nesnázím při určování původu útoku a k velkému a rozmanitému počtu zainteresovaných státních i nestátních aktérů. Často si nejsme jisti, čí majetek můžeme vystavit riziku a na jak dlouho.

https://prosyn.org/muDTeNQcs