23

Creativiteit, Corporatisme en Crowds

NEW HAVEN – Zoals we al sinds lange tijd weten uit het werk van economen als Robert M. Solow van het MIT (Massachusetts Institute of Technology, red.) wordt de economie grotendeels gedreven door kennis en innovatie, niet alleen door sparen en de accumulatie van kapitaal. Uiteindelijk is economische vooruitgang afhankelijk van creativiteit. Dit is de reden dat de angst voor een ‘voortdurende stagnatie’ in de huidige geavanceerde economieën mensen zich doet afvragen hoe creativiteit geprikkeld kan worden.

De laatste tijd is een veelgehoord argument dat Keynesiaanse economische stimuli hiervoor het meest noodzakelijk zijn, zoals bijvoorbeeld het laten oplopen van het begrotingstekort. Mensen zijn tenslotte het meest creatief als ze actief zijn, niet als ze geen werk hebben.

Anderen zien geen verband tussen stimuli en een hernieuwde economische dynamiek. Zoals de Duitse bondskanselier Angela Merkel laatst stelde heeft Europa behoefte aan ‘politieke moed en creativiteit, in plaats van miljarden euro’s’.

In werkelijkheid hebben we beide nodig. Als we dynamiek willen aanmoedigen hebben we keynesiaanse stimuli en ander beleid dat creativiteit aanmoedigt nodig – vooral beleid dat solide financiële instituties en sociale innovatie kweekt.