davies76_Ian ForsythGetty Imagescop26 standards Ian ForsythGetty Images

De strijd om de duurzaamheidsstandaard

EDINBURGH – De recente conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering (COP26) in Glasgow was, naar het schijnt, een historisch succes. Dat weten we uit naam van niemand minder dan de Britse premier Boris Johnson, die toevallig ook gastheer van de bijeenkomst was. Ook COP26-voorzitter Alok Sharma toonde zich na afloop optimistisch over het bereiken van de doelstelling van het klimaatverdrag van Parijs van 2015 om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5º Celsius boven het pre-industriële niveau. ʻWe zijn begonnen met te zeggen dat we die 1,5 ºC binnen bereik wilden houden,ʼ zei Sharma. ʻDat hebben we gedaan.ʼ En Johnson beweerde dat er weinig verschil was tussen de voorgestelde COP26-overeenkomst om het gebruik van steenkool ʻgeleidelijk uit te bannenʼ en de definitieve tekst, waarin alleen werd toegezegd steenkool ʻgeleidelijk af te bouwen.ʼ

Anderen waren een andere mening toegedaan. Het was misschien voorspelbaar dat de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg de conferentie categorisch omschreef als ʻeen mislukking.ʼ Climate Action Tracker voorspelt dat zelfs als alle COP26-beloften die tot in de toekomst reiken, worden nagekomen, de planeet op koers ligt om met minstens 2,1ºC op te warmen. En India is wel op een heel bijzondere manier aan het uitfaseren, met een kolengestookte elektriciteitsopwekking die dit decennium naar verwachting met bijna 5 procent per jaar zal toenemen. Martin Wolf van de Financial Times hield zich wijselijk op de vlakte. Volgens hem was COP26 ʻzowel een triomf als een ramp.ʼ

Maar voor het particuliere bedrijfsleven, en met name voor banken en andere financiële instellingen, zou de conferentie aan de kille oevers van de rivier de Clyde in Glasgow wel eens een keerpunt kunnen blijken te zijn geweest. Hoewel de wolk van kolenstof andere kwesties aan het oog onttrok, werd op de bijeenkomst toch een aantal belangrijke vorderingen gemaakt.

https://prosyn.org/WJk7JMQnl