Jak zvládnout finanční chaos

Dnešní chaos na finančním trhu není překvapením pro ty, kdo už od prasknutí bubliny na trhu nemovitostí ve Spojených státech varují před riziky pro světovou ekonomiku. Již v lednu vyjadřoval výhled globální ekonomiky vypracovaný Organizací spojených národů obavy z ekonomických nesnází, které by tento jev mohl přinést silně zadluženým domácnostem v USA. Zpráva také zdůrazňovala, jak chabě regulované a úzce provázané globální finanční trhy spolu s přetrvávajícími globálními makroekonomickými nerovnováhami ohrožují růstové a rozvojové vyhlídky světové ekonomiky včetně chudších zemí.

Nejčastěji diskutovaným ukazatelem globálních nerovnováh bývá americký deficit běžného účtu platební bilance. V posledních pěti letech pohlcují USA úspory jiných zemí ve výši přesahující 2 miliardy dolarů denně, neboť snadná dostupnost domácích úvěrů v bezprecedentním měřítku umožnila americkým domácnostem utrácet více, než vydělají. Takové půjčky byly lákavé tím spíše, že ceny aktiv (nemovitostí a akcií) neustále rostly, úrokové sazby zůstávaly nízké a další a další generace novátorů na finančním trhu dokázaly přesvědčit investory, že se jim podařilo zvládnout řízení rizik. Poskytování dalších úvěrů tak bylo vydáváno za znamení budoucích dobrých časů, byť k němu docházelo oproti nadhodnoceným zástavám.

Varování před iracionálním optimismem trhu zůstávala do značné míry oslyšena, zvláště když americké spotřebitelské výdaje pomáhaly živit vysoký růst celé globální ekonomiky. Silný vývoz z Japonska a Evropy podporoval hospodářské zotavení a upevňoval důvěru investorů, což potažmo zajistilo další vývozní příležitosti nově industrializovaným zemím, zejména Číně.

https://prosyn.org/Qlioz64cs