0

Konzervativní intervencionismus

BERKELEY – V této fázi celosvětového boje proti depresi je užitečné se zastavit a zamyslet se nad otázkou, nakolik konzervativní byla a je politika centrálních bank, ministerstev financí a vládních rozpočtových úřadů po celém světě. Téměř vše, co tyto instituce učinily – zvýšení výdajů, daňové škrty, rekapitalizace bank, nákupy rizikových aktiv, operace na otevřeném trhu a jiné formy rozšiřování peněžní zásoby –, odpovídalo politické linii, která je téměř 200 let stará a datuje se až do raných dob průmyslové revoluce, tedy k prvním záchvěvům hospodářského cyklu.

Začněme rokem 1825, kdy zpanikaření investoři chtěli své peníze investovat do bezpečné hotovosti namísto riskantních podniků. Robert Banks Jenkinson, druhý hrabě Liverpoolu a ministr financí krále Jiřího IV., tehdy snažně prosil Cornelia Bullera, guvernéra Bank of England, aby podnikl kroky k zamezení kolapsu cen finančních aktiv. „Věříme v tržní ekonomiku,“ argumentoval tehdy liverpoolský hrabě, „avšak nikoliv, když ceny vytvářené tržní ekonomikou vedou k masové nezaměstnanosti v ulicích Londýna, Bristolu, Liverpoolu a Manchesteru.“

Bank of England tehdy skutečně zasáhla: intervenovala na trhu a nakoupila dluhopisy za hotovost, čímž zvýšila ceny finančních aktiv a rozšířila peněžní zásobu. Půjčila nestabilním bankám oproti malým zárukám a oznámila záměr stabilizovat trh – a také že spekulanti na pokles by se měli mít na pozoru.

Kdykoliv se od té doby vlády stáhly do pozadí a ponechaly na finančních trzích, aby se z paniky vzpamatovaly samy – na mysl se derou roky 1873 a 1929 ve Spojených státech –, dopadlo to špatně. Kdykoliv však vláda zasáhla nebo se nechala zastupovat soukromou investiční bankou, aby podpořila trh, situace se zjevně vyvíjela mnohem méně nepříznivě. V obdobích po panice v letech 1893 a 1907 například americká vláda v podstatě pověřila banku J. P. Morgan, aby se chovala jako centrální banka země, na počátku 90. let založila agenturu Resolution Trust Corporation (RTC) a v součinnosti s MMF intervenovala v roce 1995 na podporu Mexika a v letech 1997-98 na podporu východoasijských ekonomik.