Počítače a konkurenceschopnost

Mnozí Evropané se dívají na globalizaci a znechuceně rozhazují rukama: problémy s konkurenceschopností se zdají tak obrovské. Evropané však zároveň mají v dnešní globální konkurenci výhodu, za niž bychom měli poděkovat Jeanu Monnetovi a Jacquesu Delorsovi, kteří vytvořili jednotný trh dříve, než se „globalizace“ stala výrazem skloňovaným ve všech pádech. Je to totiž otevřená konkurence uvnitř jednotného trhu, co Evropanům umožňuje konkurovat i globálně.

To však samo o sobě nestačí. Zapotřebí je odvážnější politika.

V roce 1991 procitala moje země, Estonsko, z 50 let trvající zaostalosti způsobené Sověty. Zoufal jsem si tehdy, jak dlouho asi potrvá vybudovat infrastrukturu potřebnou k tomu, aby byly estonské firmy mezinárodně konkurenceschopné. Naštěstí svět právě v té době vstupoval do nové éry informační revoluce, a tak se Estonsko rozhodlo pro novou infrastrukturu informačních technologií, díky čemuž záhy dokázalo srovnat krok s ostatními.

https://prosyn.org/q1OzCzrcs