De noodzaak van aanpassing

NAIROBI – In de aanloop naar de recente VN-conferentie over klimaatverandering in de Peruaanse hoofdstad Lima richtte aan groot deel van de aandacht van de wereld zich op de vraag in hoeverre landen zich zouden willen vastleggen op een raamwerk voor het terugdringen van de broeikasgasemissies. De belofte van overheden om zich te conformeren aan zo'n raamwerk is immers van cruciaal belang om te verzekeren dat de overeenkomst die in december in Parijs moet worden getekend zal voorkomen dat de temperaturen op de wereld met meer dan 2º Celsius zullen stijgen ten opzichte van pre-industriële niveaus.

Het goede nieuws is dat de “Oproep voor Klimaatactie” van Lima voldoende progressie heeft getoond om de voorbereidingen mogelijk te maken voor een samenhangende klimaatovereenkomst in Parijs. Maar er zijn ook veel vragen onbeantwoord gebleven – een tekortkoming die werd weerspiegeld in de discussies over aanpassing. Hoewel de nieuwe nadruk op dit belangrijke onderwerp welkom is, moeten de manieren nader worden uitgewerkt waarop wordt voorzien in de financiering, technologie en kennis die landen, gemeenschappen en ecosystemen nodig hebben om zich aan te passen aan klimaatverandering.

Zelfs als we de stijging van de temperatuur op aarde binnen de perken weten te houden, zal de klimaatverandering van blijvende aard zijn. Gemeenschappen hebben nu al te kampen met frequentere droogten, overstromingen en andere extreme weersomstandigheden Deze gevolgen zullen alleen maar toenemen.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/Ys4awX8/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.