De noodzaak van aanpassing

NAIROBI – In de aanloop naar de recente VN-conferentie over klimaatverandering in de Peruaanse hoofdstad Lima richtte aan groot deel van de aandacht van de wereld zich op de vraag in hoeverre landen zich zouden willen vastleggen op een raamwerk voor het terugdringen van de broeikasgasemissies. De belofte van overheden om zich te conformeren aan zo'n raamwerk is immers van cruciaal belang om te verzekeren dat de overeenkomst die in december in Parijs moet worden getekend zal voorkomen dat de temperaturen op de wereld met meer dan 2º Celsius zullen stijgen ten opzichte van pre-industriële niveaus.

Het goede nieuws is dat de “Oproep voor Klimaatactie” van Lima voldoende progressie heeft getoond om de voorbereidingen mogelijk te maken voor een samenhangende klimaatovereenkomst in Parijs. Maar er zijn ook veel vragen onbeantwoord gebleven – een tekortkoming die werd weerspiegeld in de discussies over aanpassing. Hoewel de nieuwe nadruk op dit belangrijke onderwerp welkom is, moeten de manieren nader worden uitgewerkt waarop wordt voorzien in de financiering, technologie en kennis die landen, gemeenschappen en ecosystemen nodig hebben om zich aan te passen aan klimaatverandering.

Zelfs als we de stijging van de temperatuur op aarde binnen de perken weten te houden, zal de klimaatverandering van blijvende aard zijn. Gemeenschappen hebben nu al te kampen met frequentere droogten, overstromingen en andere extreme weersomstandigheden Deze gevolgen zullen alleen maar toenemen.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/Ys4awX8nl